Bacteriology 102:
Genomic Comparison between
Eight Species of Bacillus

YOU ARE HERE:
John L's Bacteriology Pages >
Bact.102 Website–Fall 2006 >
Genomic Comparison of
Bacillus Species
Page Last
Modified:
11/11/01

Relevant to Experiment 11.2 in the UW-Madison Bacteriology 102 Course
and not intended to be authoritative for applied or research purposes.


When one compares the genome (specifically that part which codes for 16S rRNA) of Bacillus anthracis with those of the three species it most closely resembles phenotypically, one finds that these four species are virtually identical as shown below. Comparisons are also made with four more-distantly related species. The degree of similarity may be noted to some extent when one scrolls back and forth, but programs are available into which one can feed this data and come up with a "phylogenetic tree" as discussed here (which links to a similar comparison).

Hopefully your browser will not do a wrap-around. You should be able toscroll right and left. This page is best printed with Internet Explorer version 4.5 or later; set to "print wide pages."

Bacillus anthracis......gtttgatcctggctcaggatgaacgctggcggcgtgcctaatacatgcaagtcgagcgaa.tggattaagagcttgctcttatgaag.ttagcggcggacgggtgagtaacacgtgggtaacctgcccataagactgggataactccgggaaaccggggctaataccggataacattttgaaccgcatggttcgaaattgaaaggcggcttcggctgtcacttatg..gatggacccgcgtcgcattagctagttggtgaggtaacggctcaccaaggcaacgatgcgtagccgacctgagagggtgatcggccacactgggactgagacacggcccagactcctacgggaggcagcagtagggaatcttccgcaatggacgaaagtctgacggagcaacgccgcgtgagtgatgaaggctttcgggtcgtaaaactctgttgttagggaagaacaagtgctagttgaataagctggcaccttgacggtacctaaccagaaagccacggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtaggtggcaagcgttatccggaattattgggcgtaaagcgcgcgcaggtggtttcttaagtctgatgtgaaagcccacggctcaaccgtggagggtcattggaaactgggagacttgagtgcagaagaggaaagtggaattccatgtgtagcggtgaaatgcgtagagatatggaggaacaccagtggcgaaggcgactttctggtctgtaactgacactgaggcgcgaaagcgtggggagcaaacaggattagataccctggtagtccacgccgtaaacgatgagtgctaagtgttagagggtttccgccctttagtgctgaagttaacgcattaagcactccgcctggggagtacggccgcaaggctgaaactcaaaggaattgacgggggcccgcacaagcggtggagcatgtggtttaattcgaagcaacgcgaagaaccttaccaggtcttgacat.cctctgacaaccctagagatagggctt..ctccttcgggag..cag.agtgacaggtggtgcatggttgtcgtcagctcgtgtcgtgagatgttgggttaagtcccgcaacgagcgcaacccttgatcttagttgccatcat.ta.agttgggcactctaaggtgactgccggtgacaaaccggaggaaggtggggatgacgtcaaatcatcatgccccttatgacctgggctacacacgtgctacaatggacggtacaaagagctgcaagaccgcgaggtggagctaatctcat.aaaaccgttctcagttcggattgtaggctgcaactcgcctacatgaagctggaatcgctagtaatcgcggatcagcatgccgcggtgaatacgttcccgggccttgtacacaccgcccgtcacaccacgagagtttgtaacacccgaagtcggtggggtaa.cctttttggagccagccgcctaaggtgggacagatgattggggtgaagtcgtaacaaggtaa
Bacillus cereus.............cctggctcaggatgaacgctggcggcgtgcctaatacatgcaagtcgagcgaa.tggattgagagcttgctctcaagaag.ttagcggcggacgggtgagtaacacgtgggtaacctgcccataagactgggataactccgggaaaccggggctaataccggataayattttgaactgcatggttcgaaattgaaaggcggcttcggctgtcacttatg..gatggacccgcgtcgcattagctagttggtgaggtaacggctcaccaaggcaacgatgcgtagccgacctgagagggtgatcggccacactgggactgagacacggcccagactcctacgggaggcagcagtagggaatcttccgcaatggacgaaagtctgacggagcaacgccgcgtgagtgatgaaggctttcgggtcgtaaaactctgttgttagggaagaacaagtgctagttgaataagctggcaccttgacggtacctaaccagaaagccacggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtaggtggcaagcgttatccggaattattgggcgtaaagcgcgcgcaggtggtttcttaagtctgatgtgaaagcccacggctcaaccgtggagggtcattggaaactgggagacttgagtgcagaagaggaaagtggaattccatgtgtagcggtgaaatgcgtagagatatggaggaacaccagtggcgaaggcgactttctggtctgtaactgacactgaggcgcgaaagcgtggggagcaaacaggattagataccctggtagtccacgccgtaaacgatgagtgctaagtgttagagggtttccgccctttagtgctgaagttaacgcattaagcactccgcctggggagtacggccgcaaggctgaaactcaaaggaattgacgggggcccgcacaagcggtggagcatgtggtttaattcgaagcaacgcgaagaaccttaccaggtcttgacat.cctctgaaaaccctagagatagggctt..ctccttcgggag..cag.agtgacaggtggtgcatggttgtcgtcagctcgtgtcgtgagatgttgggttaagtcccgcaacgagcgcaacccttgatcttagttgccatcat.ta.agttgggcactctaaggtgactgccggtgacaaaccggaggaaggtggggatgacgtcaaatcatcatgccccttatgacctgggctacacacgtgctacaatggacggtacaaagagctgcaagaccgcgaggtggagctaatctcat.aaaaccgttctcagttcggattgtaggctgcaactcgcctacatgaagctggaatcgctagtaatcgcggatcagcatgccgcggtgaatacgttcccgggccttgtacacaccgcccgtcacaccacgagagtttgtaacacccgaagtcggtggggtaa.cctttatggagccagccgcctaaggtgggacagatgattgggg
Bacillus mycoides......gtttgatcctggctcaggatgaacgctggcggcgtgcctaatacatgcaagtcgagcgaa.tggattaagagcttgctcttatgaag.ttagcggcggacgggtgagtaacacgtgggtaacctgcccataagactgggataactccgggaaaccggggctaataccggataacattttgcaccgcatggtgcgaaattcaaaggcggcttcggctgtcacttatg..gatggacccgcgtcgcattagctagttggtgaggtaacggctcaccaaggcaacgatgcgtagccgacctgagagggtgatcggccacactgggactgagacacggcccagactcctacgggaggcagcagtagggaatcttccgcaatggacgaaagtctgacggagcaacgccgcgtgagtgatgaaggctttcgggtcgtaaaactctgttgttagggaagaacaagtgctagttgaataagctggcaccttgacggtacctaaccagaaagccacggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtaggtggcaagcgttatccggaattattgggcgtaaagcgcgcgcaggtggtttcttaagtctgatgtgaaagcccacggctcaaccgtggagggtcattggaaactgggagacttgagtgcagaagaggaaagtggaattccatgtgtagcggtgaaatgcgtagagatatggaggaacaccagtggcgaaggcgactttctggtctgtaactgacactgaggcgcgaaagcgtggggagcaaacaggattagataccctggtagtccacgccgtaaacgatgagtgctaagtgttagagggtttccgccctttagtgctgaagttaacgcattaagcactccgcctggggagtacggccgcaaggctgaaactcaaaggaattgacgggggcccgcacaagcggtggagcatgtggtttaattcgaagcaacgcgaagaaccttaccaggtcttgacat.cctctgacaaccctagagatagggctt..ccccttcggggg..cag.agtgacaggtggtgcatggttgtcgtcagctcgtgtcgtgagatgttgggttaagtcccgcaacgagcgcaacccttgatcttagttgccatcat.ta.agttgggcactctaaggtgactgccggtgacaaaccggaggaaggtggggatgacgtcaaatcatcatgccccttatgacctgggctacacacgtgctacaatggacggtacaaagagctgcaagaccgcgaggtggagctaatctcat.aaaaccgttctcagttcggattgtaggctgcaactcgcctacatgaagctggaatcgctagtaatcgcggatcagcatgccgcggtgaatacgttcccgggccttgtacacaccgcccgtcacaccacgagagtttgtaacacccgaagtcggtggggtaa.cctttttggagccagccgcctaaggtgggacagatgattggggtgaagtcgtaacaaggtaa
Bacillus thuringiensis.............cctggctcaggatgaacgctggcggcgtgcctaatacatgcaagtcgagcgaa.tggattaagagcttgctcttatgaag.ttagcggcggacgggtgagtaacacgtgggtaacctgcccataagactgggataactccgggaaaccggggctaataccggataacattttgaacygcatggttcgaaattgaaaggcggcttcggctgtcacttatg..gatggacccgcgtcgcattagctagttggtgaggtaacggctcaccaaggcaacgatgcgtagccgacctgagagggtgatcggccacactgggactgagacacggcccagactcctacgggaggcagcagtagggaatcttccgcaatggacgaaagtctgacggagcaacgccgcgtgagtgatgaaggctttcgggtcgtaaaactctgttgttagggaagaacaagtgctagttgaataagctggcaccttgacggtacctaaccagaaagccacggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtaggtggcaagcgttatccggaattattgggcgtaaagcgcgcgcaggtggtttcttaagtctgatgtgaaagcccacggctcaaccgtggagggtcattggaaactgggagacttgagtgcagaagaggaaagtggaattccatgtgtagcggtgaaatgcgtagagatatggaggaacaccagtggcgaaggcgactttctggtctgtaactgacactgaggcgcgaaagcgtggggagcaaacaggattagataccctggtagtccacgccgtaaacgatgagtgctaagtgttagagggtttccgccctttagtgctgaagttaacgcattaagcactccgcctggggagtacggccgcaaggctgaaactcaaaggaattgacgggggcccgcacaagcggtggagcatgtggtttaattcgaagcaacgcgaagaaccttaccaggtcttgacat.cctctgaaaaccctagagatagggctt..ctccttcgggag..cag.agtgacaggtggtgcatggttgtcgtcagctcgtgtcgtgagatgttgggttaagtcccgcaacgagcgcaacccttgatcttagttgccatcat.ta.agttgggcactctaaggtgactgccggtgacaaaccggaggaaggtggggatgacgtcaaatcatcatgccccttatgacctgggctacacacgtgctacaatggacggtacaaagagctgcaagaccgcgaggtggagctaatctcat.aaaaccgttctcagttcggattgtaggctgcaactcgcctacatgaagctggaatcgctagtaatcgcggatcagcatgccgcggtgaatacgttcccgggccttgtacacaccgcccgtcacaccacgagagtttgtaacacccgaagtcggtggggtaa.cctttttggagccagccgcctaaggtgggacagatgattgggg
Bacillus subtilistggagagtttgatcctggctcaggacgaacgctggcggcgtgcctaatacatgcaagtcgagcgga.cagat.gggagcttgctccc.tgatg.ttagcggcggacgggtgagtaacacgtgggtaacctgcctgtaagactgggataactccgggaaaccggggctaataccggatggttgtttgaaccgcatggttcaaacataaaaggtggcttcggctaccacttaca..gatggacccgcggcgcattagctagttggtgaggtaayggctcaccaaggcaacgatgcgtagccgacctgagagggtgatcggccacactgggactgagacacggcccagactcctacgggaggcagcagtagggaatcttccgcaatggacgaaagtctgacggagcaacgccgcgtgagtgatgaaggttttcggatcgtaaagctctgttgttagggaagaacaagtaccgttcgaatagggcggtaccttgacggtacctaaccagaaagccacggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtaggtggcaagcgttgtccggaattattgggcgtaaagggctcgcaggcggtttcttaagtctgatgtgaaagcccccggctcaaccggggagggtcattggaaactggggaacttgagtgcagaagaggagagtggaattccacgtgtagcggtgaaatgcgtagagatgtggaggaacaccagtggcgaaggcgactctctggtctgtaactgacgctgaggagcgaaagcgtggggagcgaacaggattagataccctggtagtccacgccgtaaacgatgagtgctaagtgttagggggtttccgccccttagtgctgcagctaacgcattaagcactccgcctggggagtacggtcgcaagactgaaactcaaaggaattgacgggggcccgcacaagcggtggagcatgtggtttaattcgaagcaacgcgaagaaccttaccaggtcttgacat.cctctgacaatcctagagataggacgt..ccccttcggggg..cag.agtgacaggtggtgcatggttgtcgtcagctcgtgtcgtgagatgttgggttaagtcccgcaacgagcgcaacccttgatcttagttgccagcat.tc.agttgggcactctaaggtgactgccggtgacaaaccggaggaaggtggggatgacgtcaaatcatcatgccccttatgacctgggctacacacgtgctacaatggacagaacaaagggcagcgaaaccgcgaggttaagccaatcccac.aaatctgttctcagttcggatcgcagtctgcaactcgactgcgtgaagctggaatcgctagtaatcgcggatcagcatgccgcggtgaatacgttcccgggccttgtacacaccgcccgtcacaccacgagagtttgtaacacccgaagtcggtgaggtaa.ccttttaggagccagccgccgaaggtgggacagatgattggggtgaagtcgtaacaaggtagccgtatcggaaggtgcggytggatcacctcctt
Bacillus stearothermophilus...........................aacgctggcggcgtgcctaatacatgcaagtcgagcggaccggat.tggggcttgctttgattcgg.tcagcggcggacgggtgagtaacacgtgggcaacctgcccgcaagaccgggataactccgggaaaccggagctaataccggataacaccgaagaccgcatggtcttcggttgaaaggcggcctttgggctgtcacttgcggatgggcccgcggcgcattagctagttggtgaggtaacggctcaccaaggcgacgatgcgtagccggcctgagagggtgaccggccacactgggactgagacacggcccagactcctacgggaggcagcagtagggaatcttccgcaatgggcgaaagcctgacggagcgacgccgcgtgagcgaagaaggccttcgggtcgtaaagctctgttgtgagggacgaaggagcgccgttcgaagagggcggcgcggtgacggtacctcacgagaaagccccggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtagggggcgagcgttgtccggaattattgggcgtaaagcgcgcgcaggcggtctcttaagtctgatgtgaaagcccacggctcaaccgtggagggtcattggaaactgggggacttgagggcaggagaggagagcggaattccacgtgtagcggtgaaatgcgtagagatgtggaggaacaccagtggcgaaggcggctctctggcctgcacctgacgctgaggcgcgaaagcgtggggagcaaacaggattagataccctggtagtccacgccgtaaacgatgagtgctaagtgttagaggggtcacaccctttagtgctgcagctaacgcgataagcactccgcctggggagtacggccgcaaggctgaaactcaaaggaattgacgggggcccgcacaagcggtggagcatgtggtttaattcgaagcaacgcgaagaaccttaccaggtcttgacat.cccctgacaacccaagagattgggcgttcccccttcggggggacag.ggtgacaggtggtgcatggttgtcgtcagctcgtgtcgtgagatgttgggttaagtcccgcaacgagcgcaaccctcgcctctagttgccagcat.tc.ggttgggcactctagagggactgccggcgacaagtcggaggaaggtggggatgacgtcaaatcatcatgccccttatgacctgggctacacacgtgctacaatgggcggtacaaagggctgcgaacccgcgagggggagcgaatcccaa.aaagccgctctcagttcggattgcaggctgcaactcgcctgcatgaagccggaatcgctagtaatcgcggatcagcatgccgcggtgaatacgttcccgggccttgtacacaccgcccgtcacaccacgagagcttgcaacacccgaagtcggtgaggtaacccttacgggagccagccgccgaaggtggggcaagtgattggggtgaagtcgtaacaaggtagccgtaccggaa
Bacillus polymyxa................ggctcaggacgaacgctggcggcgtgcctaatacatgcaagtcgagcggggttagttagaagcttgcttctaattaacctagcggcggacgggtgagtaacacgtaggcaacctgcccacaagacagggataactaccggaaacggtagctaatacccgatacatccttttcctgcatgggagaaggaggaaaggcggagcaatctgtcacttgtg..gatgggcctgcggcgcattagctagttggtggggtaaaggcctaccaaggcgacgatgcgtagccgacctgagagggtgatcggccacactgggactgagacacggcccagactcctacgggaggcagcagtagggaatcttccgcaatgggcgaaagcctgacggagcaacgccgcgtgagtgatgaaggttttcggatcgtaaagctctgttgccagggaagaacgtcttgtagagtaactgctacaag.agtgacggtacctgagaagaaagccccggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtagggggcaagcgttgtccggaattattgggcgtaaagcgcgcgcaggcggctctttaagtctggtgtttaatcccgaggctcaacttcgggtcg.cactggaaactggggagcttgagtgcagaagaggagagtggaattccacgtgtagcggtgaaatgcgtagagatgtggaggaacaccagtggcgaaggcgactctctgggctgtaactgacgctgaggcgcgaaagcgtggggagcaaacaggattagataccctggtagtccacgccgtaaacgatgaatgctaggtgttaggggtttcgatacccttggtgccgaagttaacacattaagcattccgcctggggagtacggtcgcaagactgaaactcaaaggaattgacggggacccgcacaagcagtggagtatgtggtttaattcgaagcaacgcgaagaaccttaccaggtcttgacatccctctgaccggtctagagataggccttt...ccttcggg...acagaggagacaggtggtgcatggttgtcgtcagctcgtgtcgtgagatgttgggttaagtcccgcaacgagcgcaacccttatgcttagttgccagcaggtcaagctgggcactctaagcagactgccggtgacaaaccggaggaaggtggggatgacgtcaaatcatcatgccccttatgacctgggctacacacgtactacaatggccggtacaacgggaagcgaaggagcgatgtggagccaatcctagaaaagccggtctcagttcggattgtaggctgcaactcgcctacatgaagtcggaattgctagtaatcgcggatcagcatgccgcggtgaatacgttcccgggtcttgtacacaccgcccgtcacaccacgagagtttacaacacccgaagtcggtgaggtaa.ccgcaa.ggagccagccgccgaaggtggggtagatgattggggtgaagtcgtaacaaggtagccgtatcggaaggtgcggctg
Bacillus alvei........ttgatcctggctcaggacgaacgctggcggcgtgcctaatacatgcaagtcgagcggacttgatggagtgcttgcactcctgatggttagcggcggacgggtgagtaacacgtaggtaacctgcccataagactgggataacccacggaaacgtgagctaataccagataggcattttcctcgcatgaggggaatgagaaaggcggagcaatctgtcacttatg..gatggacctgcggcgcattagctagttggtgaggtaacggctcaccaaggcgacgatgcgtagccgacctgagagggtgatcggccacactgggactgagacacggcccagactcctacgggaggcagcagtagggaatcttccgcaatggacgaaagtctgacggagcaacgccgcgtgagtgatgaaggttttcggatcgtaaagctctgttgccagggaagaacgcctaggagagtaactgctcctag.ggtgacggtacctgagaagaaagccccggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtagggggcgagcgttgtccggaattattgggcgtaaagcgcgcgcaggcggcaatgtaagttgggtgtttaaacctagggctcaaccttgggtcg.catccaaaactgcatagcttgagtacagaagaagaaagtggaattccacgtgtagcggtgaaatgcgtagagatgtggaggaacaccagtggcgaaggcgactttctgggctgtaactgacgctgaggcgcgaaagcgtggggagcaaacaggattagataccctggtactccacgccgtaaacgatgaatgctaggtgttaggggtttcgatacccttggtgccgaagttaacacattaagcattccgcctggggagtacggtcgcaagactgaaactcaaaggaattgacggggacccgcacaagcagtggagtatgtggtttaattcgaagcaacgcgaagaaccttaccaggtcttgacatctgaatgaccgccctagagatagggcttt...ccttcggg...acattcaagacaggtggtgcatggttgtcgtcagctcgtgtcgtgagatgttgggttaagtcccgcaacgagcgcaacccttaactttagttgccagcat.tc.agttgggcactctagagtgactgccggtgacaaaccggaggaaggtggggatgacgtcaaatcatcatgccccttatgacctgggctacacacgtactacaatggctggtacaacgggaagcgaagccgcgaggtggagccaatcctaa.aaagccagtctcagttcggattgcaggctgcaactcgcctgcatgaagtcggaattgctagtaatcgcggatcagcatgccgcggtgaatacgttcccgggtcttgtacacaccgcccgtcacaccacgagagtttacaacacccgaagtcggtgaggtaa.ccgcaa.ggggccagccgccgaaggtggggtagatgattggggtgaagtcgtaacaaggtagccgtatcggaaggtgcggctgg

Return to main Bacillus page.

Page last modified on 11/11/01 at 6:15 PM, CST.
John Lindquist, Department of Bacteriology,
University of Wisconsin – Madison